Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Veel westerse intellectuelen en wereldleiders hebben na het bestuderen van de Heilige Qur’aan en andere authentieke geschriften ingezien, dat de islam de enige godsdienst is die op Waarheid berust, en vrede onder de mensen brengt.

Deze mensen die vreedzaam en verdraagzaam zijn, zijn de Ahle Sunnat wa al-Jama’ah (Soenie).


Veel van deze (westerlingen) zijn vervolgens bekeerd tot de islam.

Napoleon Bonaparte Prof. Thomas Carlyle Mahatma Gandhi Prof. Ernest Renan Alphonso Marie Louis de Lamartine Muhammad Alexander Russel Webb Colonel Donald Rockwell  (American) Salahuddin Boart (American) Thomas Muhammad Clayton (American) Devis Warrington (Austrian) Mrs. Cecilla Cannoly [Rashida] (Austrian) Thomas Irving (Canadian) Dr. Benoist Ali Salman (French) Captain Jacques Cousteau (French) Muhammad Emin Hobohn (German) Dr. Hamid Marcus (German) Haji Lord Al-Far Q Headley (UK) Prof. Baron Har N Mustafa Leon (UK)
What They Say, the experst and leaders