Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Tasawwuf Algemeen

Religieuze kennis is verdeeld in de zâhiri (extern) kennis en het bâtini (interne) kennis. De eerste is de kennis van fiqh of Shari’ah; de tweede is de kennis van tasawwuf (soefisme) of mârifat. De Shari’ah wordt geleerd van de murshid en/of Ulama uit de boeken van onder andere fiqh. Marifat wordt uitsluitend van de murshid geleerd en stroomt van het hart van de murshid in het hart van de murid.

Tasawwuf wordt beoefent middels zikr met het hart. Alleen de lippen en tong bewegen samen met het hoofd werpt geen vruchten af. Je dient te weten wat iedere beweging en woord als doel heeft.

Volgens de soefi’s is zikr de totale en onvoorwaardelijke aandacht voor en overgave aan Allah Ta’ala waarbij al het ‘niet-god’ wordt genegeerd. Allah Ta’ala openbaart hierover: “Zonder (er bij te zeggen): "Indien het Allah behaagt. En wanneer je het vergeet, gedenk dan uw Heer en zeg: ‘Ik hoop, dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte weg zal leiden’.”  Soera al-Kahf (de spelonk), hoofdstuk 18, vers 24.

Imam Jafar ash-Sadiq (radi Allaho anho) heeft over bovenstaand vers gezegd: “Wanneer men aan berouw denkt ten tijde van zikr van Allah, dan wordt het herinneren van Allah vergeten. Bij het werkelijk herinneren van Allah dient men al het andere, behalve Allah, te vergeten want Allah heeft prioriteit boven de som van alle dingen.” Bron: Verhalen van Heiligen, auteur Fakhruddin Attar.


Tasawwuf theorie Q&A van Ghaus-ul-Azam Asmaa-ul-Husnaa Diverse Duroed sharief Fajr wazaif en dua Zohr wazaif en dua Asr wazaif en dua Maghrib wazaif en dua Isha wazaif en dua Les 1 Wat is Tasawwuf? Les 3 Zikr-e-Rabbani Allahu Hizb-ul-Bahr + Dala’il Khayraat Muraqbah technieken (Urdu)

TAZKIYAH VOOR TASAWWUF