STICHTING  NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE  wetenschappelijk onderzoek, studiebegeleiding en praktijkvorming KENNIS IS MACHT ALS GOED TOEGEPAST

WhatsApp

+31 683 369 913

Home Over ons Media Boeken Onderzoek Tasawwuf Contact Us
Home Home

Tasawwuf is een innerlijke kennisgebied van de islam dat volgt nadat de Shari’ah is geleerd.

Religieuze kennis is verdeeld in de zâhiri (extern) kennis en het bâtini (interne) kennis. De eerste is de kennis van fiqh of Shari’ah; de tweede is de kennis van tasawwuf (soefisme) of mârifat. De Shari’ah wordt geleerd van de murshid en/of Ulama uit de boeken van onder andere fiqh. Marifat wordt uitsluitend van de murshid geleerd en stroomt van het hart van de murshid in het hart van de murid.

Tasawwuf wordt beoefent middels zikr met het hart. Alleen de lippen en tong bewegen samen met het hoofd werpt geen vruchten af. Je dient te weten wat iedere beweging en woord als doel heeft.

Volgens de soefi’s is zikr de totale en onvoorwaardelijke aandacht voor en overgave aan Allah Ta’ala waarbij al het ‘niet-god’ wordt genegeerd. Allah Ta’ala openbaart hierover: “Zonder (er bij te zeggen): "Indien het Allah behaagt. En wanneer je het vergeet, gedenk dan uw Heer en zeg: ‘Ik hoop, dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte weg zal leiden’.”  Soera al-Kahf (de spelonk), hoofdstuk 18, vers 24.

Imam Jafar ash-Sadiq (radi Allaho anho) heeft over bovenstaand vers gezegd: “Wanneer men aan berouw denkt ten tijde van zikr van Allah, dan wordt het herinneren van Allah vergeten. Bij het werkelijk herinneren van Allah dient men al het andere, behalve Allah, te vergeten want Allah heeft prioriteit boven de som van alle dingen.” Bron: Verhalen van Heiligen, auteur Fakhruddin Attar.

—-----

Dalā'il al-Khayrāt (Dalā’il ul-Khayrāt wa Shawāriq ul-Anwār Fie Zikri as-Salāt Alan Nabiyyi'l Mukhtār (vertaling: de wegwijzers van voordelen en de briljante fuif van Licht in het gedenken van de zegeningen van de gekozen Profeet (sallallāho alaihi wa sallam)) is een beroemde collectie van duroeds (een invocatie die moesliems doen door specifieke uitdrukkingen te zeggen bij het roemen aan de profeet). De Dalā’il al-Khayrāt Sharief is geschreven werd door de Marokkaanse soefi en islamitische Schriftgeleerde Hazrat Muhammad Sulaiman al-Jazuli as-Shaziliyya (radi Allaho anho). Het is populair in delen van de islamitische wereld onder de traditionele moesliems zoals in Noord-Afrika, Turkije, India, Pakistan, de Kaukasus en de Zuid-Azië. Het is verdeeld in secties voor dagelijkse smeken.

De Dalā’il al-Khayrāt Sharief is het eerste grote boek in de islamitische geschiedenis die is samengesteld uit litanieën (lange lijst) van de vrede en zegeningen over de profeet Mohammed (sallallāho alaihi wa sallam). Het is ook de meest populaire en meest alom geprezen collectie van litanieën om Allah Ta’ala zegeningen te vragen voor de profeet. Onder sommige soennitische religieuze orden zoals de Qadri en Shaziliyya-Jazuli Orde is de recitatie een dagelijkse praktijk. Het boekwerk begint met de negenennegentig Attributen van Allah Ta’ala gevolgd door een verzameling van meer dan honderd namen van de Profeet Mohammed (sallallāho alaihi wa sallam).

In shajrah-e-sharief Alahazrat staat geschreven dat de murid iedere dag het betreffende deel uit de Dalā'il al-Khayrāt moet lezen. Als u geen Arabisch kunt lezen, luister dan aandachtig naar de audio van de dag op deze pagina.

Maandag 1 Maandag 2 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Astaghfar Lā ilāha illAllāh Allāh illAllāh SubhānAllāh Sallallāho …  Yā Sheikh Zikr methode

Zikr-e-Jahr verlicht het hart. Luister naar Zikr Sharif in de gezegende stem van Shaykh Taajush Shari'ah (Alayhir Rahmah)

Dua Hizbul bahr Manzil