Over ons.
Tangali Qadri Razvi Noorani is geboren in Suriname, is een islamitische- en seculier geleerde die zich richt op het creëren van oplossingen voor de (moesliem-)jongeren. Hij is een klassiek geschoolde Shari’ah Schriftgeleerde, die 25 jaar (1987-2012) de training heeft ondergaan met het bestuderen van de islamitische wetenschappen en seculiere wetenschappen onder spirituele drive van zijn:


De oprichter is internationaal spreker op:

Organisatie informatie

Stichting Noorani Islamic Research Institute


Bezoekadressen op afspraak:

Cultural Business Centre NoLimit

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost


Haags Ondernemershuis

Prinsegracht 46
2512 GA Den Haag


Postadres

Rooseveltstraat 86

2321 BM Leiden

Email: mail ons


KvK-nummer:51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteld

Oprichting: 2010

© Copyright sinds 2005

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op alle onderliggende pagina’s aantreft bij Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI). Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting NIRI of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Stichting Noorani Islamic Research Institute”, mits copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.


Stichting NIRI voert het beheer over de pagina’s op de website www.tangali.net. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op onze website is toegestaan. Stichting NIRI stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld van geconstateerde inbreuk op deze auteursrechten.


Disclaimer

Voor de inhoud van websites van derden zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is een NGO en non-profit onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijs, moesliemstudies, liefdadigheid, islamitische-, politieke-, juridische-, bedrijfskundige wetenschappen, Sufi studies en gezondheid halāl producten en diensten.


NIRI moedigt het werk aan een breed scala van onderwerpen die relevant zijn voor de onderwijssector, waaronder maar niet beperkt tot pedagogiek, lerarenpraktijken, leiderschap en beleid, omdat het betrekking heeft op de voorwaarden en status van onderwijs in moesliemgemeenschappen en participatie in wereldwijde in stellingen. Het uitgangspunt van NIRI is dat onderwijs meer dient dan alleen het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, maar de verbetering van de holistische aspecten (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) van individuen en samenlevingen. NIRI zoekt manuscripten op vakgebieden zoals vergelijkend onderwijs, jeugd- en jongerenontwikkeling, curriculumhervorming, voorschools onderwijs, hoger onderwijs en anderen. NIRI heeft een periodiek tijdschrift zonder disciplinaire of methodologische vooringenomenheid.


Hoog opgeleiden kunnen ook teksten insturen voor kosteloos plaatsing in de RSS tijdschrift van NIRI. Alle manuscripten worden eerst onderworpen aan een dubbelblind peer-review proces voorafgaand aan aanvaarding en publicatie.


______________SBI 7220 Geesteswetenschappelijke research

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij - en geesteswetenschappen. Deze klasse omvat speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wetenschappelijk onderwijs: onderwijs, vorming en omscholing, cultuur en religie, recreatie, sport en toerisme, welzijnszorg en politiek, archeologie en geschiedenis, psychologie, wijsbegeerte, economie en planologie, maatschappelijke structuren, relaties en gedragspatronen.


SBI 85599 Studiebegeleiding- en onderwijs

Studiebegeleiding , vorming en onderwijs, deze klasse omvat: zelfstandige leraren; studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.; geven van cursussen , trainingen aan volwassenen gerich t op de persoonlijke ontplooiing en vorming; geven van cursussen , trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.; geven van cursussen , trainingen voor het omgaan met stress; schoolcatechese en zondagsscholen; onderwijs niet in te delen naar niveau en samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.Ulema-e-Kiram voor islamitische opleidingen

Heeft toestemming met dua gegeven voor het opstarten van islamitische- en seculiere opleidingen


Heeft de opening gedaan van de islamitische opleidingen in Masjid Farid-ul-Islam, Amsterdam


Heeft de eerste CPS-diploma uitreikingen gedaan in Masjid Farid-ul-Islam, Amsterdam


Heeft de eerste CPS-diploma uitreikingen gedaan in Masjid Farid-ul-Islam, Amsterdam


Voorzitter Raad van Oelema Nederland, heeft de eerste CPS-diploma uitreikingen gedaan in Masjid Farid-ul-Islam, AmsterdamInstellingen voor seculiere opleidingen


Wij voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Raad van Trainers en Opleiders en de Vereniging van ICT-opleiders

Lidmaatschappen
Over de oprichter

Stichting NIRI

Maslak-e-Alahazrat

Raza Halāl Certificering

Raza Halāl Audit opleidingen

Bizz-controller

Privacy Policy

Contact ons


Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenFollow us!

Voor WhatsApp: 0683 369 913

HomeOver onsMediaEducatieKinderenTasawwuf

top