STICHTING  NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE  wetenschappelijk onderzoek, studiebegeleiding en praktijkvorming KENNIS IS MACHT ALS GOED TOEGEPAST

WhatsApp

+31 683 369 913

Home Over ons Media Boeken Onderzoek Tasawwuf Contact Us
Home Home

Stichting Noorani Islamic Research Institute


Stichting Noorani Islamic Research Institute is een NGO en non-profit onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijs, moesliemstudies, liefdadigheid, islamitische-, politieke-, juridische-, bedrijfskundige wetenschappen, Sufi studies en gezondheid halāl producten en diensten.

De stichting moedigt het werk aan een breed scala van onderwerpen die relevant zijn voor de onderwijssector, waaronder maar niet beperkt tot pedagogiek, lerarenpraktijken, leiderschap en beleid, omdat het betrekking heeft op de voorwaarden en status van onderwijs in moesliemgemeenschappen en participatie in wereldwijde in stellingen. Het uitgangspunt van Stichting is dat onderwijs meer dient dan alleen het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, maar de verbetering van de holistische aspecten (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) van individuen en samenlevingen. Stichting zoekt manuscripten op vakgebieden zoals vergelijkend onderwijs, jeugd- en jongerenontwikkeling, curriculumhervorming, voorschools onderwijs, hoger onderwijs en anderen. Stichting heeft een periodiek tijdschrift zonder disciplinaire of methodologische vooringenomenheid.

Hoog opgeleiden kunnen ook teksten insturen voor kosteloos plaatsing in de RSS tijdschrift van Stichting. Alle manuscripten worden eerst onderworpen aan een dubbelblind peer-review proces voorafgaand aan aanvaarding en publicatie.

Erkenning door instellingen voor onderwijs

Standaard Bedrijfsindeling

SBI 7220 Geesteswetenschappelijke research

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij - en geesteswetenschappen. Deze klasse omvat speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wetenschappelijk onderwijs: onderwijs, vorming en omscholing, cultuur en religie, recreatie, sport en toerisme, welzijnszorg en politiek, archeologie en geschiedenis, psychologie, wijsbegeerte, economie en planologie, maatschappelijke structuren, relaties en gedragspatronen.

SBI 85599 Studiebegeleiding- en onderwijs

Studiebegeleiding , vorming en onderwijs, deze klasse omvat: zelfstandige leraren; studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.; geven van cursussen , trainingen aan volwassenen gerich t op de persoonlijke ontplooiing en vorming; geven van cursussen , trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.; geven van cursussen , trainingen voor het omgaan met stress; schoolcatechese en zondagsscholen; onderwijs niet in te delen naar niveau en samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.

Info van de stichting

KvK-nummer: 51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteld

Oprichting: 17-12-2010

Lidmaatschappen

Welkom op de website van

Mohamed Juzoef Yahya Tangali Qādri Razvi Noorani

P.hD (Shari’ah), MBA, MA, MSc, JD, PGDip CISO, PGDip Judge, PGCert Islamic Finance