Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Studiebegeleiding voor studenten van onderzoek master en doctoraat.

Mensen met een sterk ontwikkeld intellect benaderen de wereld doorgaans op een logische en analytische manier. Ze reageren vooral op de gedachtengoed van andere mensen en uiten niet makkelijk hun gevoelens.

Denkers houden van theorieën en modellen en gebruiken die om effecten te voorspellen. Bij het nemen van beslissingen gaan zij vaak objectief en onpersoonlijk te werk. Geconfronteerd met een breed scala aan mogelijkheden, weten zij meestal snel de juiste weg te kiezen. Aan de andere kant kost het deze mensen weer moeite om die weg gevoelsmatig te beoordelen.

Betrouwbaarheid.

Validiteit.

Repliceerbaarheid.

Objectiviteit.

Criteria voor goed onderzoek Research Home.

Ethisch verantwoord.

Wat is denken?

Academisch schrijven

Project Management

Program Management

Het denkraam

Wat zijn emoties?

Wat is intuïtie?

Zintuiglijke waarneming

Goed geheugen

Bestuur je innerlijk

Wat wil je bereiken?

Corporate Governance

Organizational Behavior

Onderzoeksvaardigheden

Bovenstaande en meer kennis, inzicht en vaardigheden leer je tijdens onze bedrijfskundige en management opleidingen.

Opleidingen Biografie van de Profeet ﷺ

WORLD NEWS

De islam is een religie van kennis. De islam hecht veel belang aan het zoeken naar kennis. Kennis is een sleutel tot succes. Kennis zoeken is beter dan enige waarde in de wereld. Allāh Ta’ala zegt in de Heilige Qur'ān: “O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt: ‘Maakt plaats in vergaderingen, maakt dan plaats; Allāh zal rijkelijk plaats voor u maken. En als er gezegd wordt "Sta op" sta dan op; Allāh zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen. En Allāh is goed op de hoogte van hetgeen gij doet’.” Surah al-Mujādilah (de pleitende vrouw), H58, vers 11.


Kennis beschermt ons tegen veel moeilijkheden. Het heeft veel voordelen in deze wereld en ook in het Hiernamaals. Kennis is de basis van ons leven, en religieuze kennis is prettig, passend en geeft ons plezier omdat we onze Heer hebben leren kennen. Geen enkele andere religie hecht zoveel belang aan kennis als de religie de islam. De islam heeft het zoeken naar kennis voor alle moesliems noodzakelijk gemaakt, en gelooft o moesliems dat het niet doen als een zonde wordt beschouwd. Onze geliefde Profeet Mohammed ﷺ zei erover met deze woorden: “Kennis zoeken is een verplichting voor elke moesliem.” At-Tirmizi