Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Bedrijfskunde II: Nemas ® Middle Management (Hbo-Ad niveau) Direct aanmelden

Een tweede kans, professional worden met een online bedrijfskundige opleiding met praktijkgerichte aanpak.

Opleidingen

Voordelen van thuis studeren

Wat leer je tijdens deze online Hbo-Ad niveau opleiding?


Voor wie? Met ‘middle management’ duiden we de beroepsgroep aan die namens de bedrijfstop zorgt voor sturing binnen de organisatie. De managementvragen die hierbij spelen, gelden ook voor de zelfstandige ondernemer. Met het diploma Nemas ® Middle Management kunt u praktische management kwesties oplossen. Het diploma is opgebouwd uit twee certificaten. Met het certificaat Algemene Managementkennis beschikt u over kennis van de organisatorische beginselen en weet u hoe u deze kennis in de praktijk brengt. Het certificaat Middle Management & Bedrijfsvoering richt zich op communicatie en op personeels-, financieel- en marketingmanagement. Kennis of werkervaring op basisniveau is voldoende om met de studie Nemas ® Middle Management te starten. Het examen vormt tevens de aanzet voor een succesvol vervolg met Nemas ® Hoger Management.


Vakgebied Algemeen Management: management, omgeving, organisaties, managementscholen, bestuurlijke besluitvorming, strategische planning, ondernemingsplan, planning in bedrijf, procesbeheersing, taakontwerp en -verdeling, organisatiestructuren, organisatieontwikkeling, leidinggeven, motiveren van medewerkers.


Vakgebied Bedrijfsvoering: communicatie, conflicthantering, personeelsmanagement, personeelsbeleid, financieel management, marketing, kwaliteits-management, productiemanagement, logistiek, informatiemanagement.


Wat kan je na de opleiding doen: afdelingsmanager, ondernemer MKB, bestuurder van een grote vereniging en stichting


Cursusduur: 6 maanden met een studieplanner (1 les per twee weken op een donderdagavond, totaal 10 lessen)


Een online les/ studiebegeleiding duurt: 3 uur (van 19:00 - 22:00 uur)


Voorbereiding per les: 5 - 7 uur (theorie leren toepassen door opdrachten uit te werken die in de online les worden besproken)


Start: dagelijks kunt u instromen in het studie vakgebied dat wij op dat moment behandelen.


Kosten: € 750,- inclusief Stichting NIRI diploma. In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.

(exclusief examenkosten van de Associatie voor Examinering voor een Associatie diploma)


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: ca. € 80,-


Vooropleiding: advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau
Studievoorwaarden

Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.