Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Bedrijfskunde III: Nemas ® Advanced Management (bachelor niveau)

Een tweede kans, professional worden met een online bedrijfskundige opleiding met praktijkgerichte aanpak.

Opleidingen

Voordelen van thuis studeren

Wat leer je tijdens deze online Bachelor niveau opleiding?


Voor wie? Wilt u doorgroeien naar een hogere managementfunctie? Of hebt u Nemas ® Middle Management  op zak en wilt u uw cv verder versterken? Dan is Nemas ® Advanced Management een logische stap voor uw carrière. De focus ligt op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit diverse richtingen, met een stevige link naar de managementpraktijk. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. Na het behalen van het diploma Nemas ® Advanced Management bent u bijvoorbeeld in staat om een missie en een visie te formuleren. U kunt de externe en interne omgeving analyseren en hier de bestaande theorieën voor inzetten. Daarnaast kunt u managementtheorieën toepassen met betrekking tot leidinggeven, zoals competentiemanagement en de theorie met betrekking tot zelfsturende teams.


Vakgebieden Management: omgevingsinvloeden, strategisch management, digitale transformatie, corporate governance, ethisch handelen, HRM, individuen en groepen, leiderschap en management, besturen van organisaties, structuren, cultuur, organisatieverandering en organisatieontwikkeling.


Wat kan je na de opleiding doen: adviseur van directie, management, ondernemers, bestuurders van een grote vereniging en stichting


Cursusduur: 6 maanden met een studieplanner (1 les per twee weken, totaal 10 lessen inclusief methoden en technieken van onderzoek)


Een online les/ studiebegeleiding duurt: 3 uur (van 19:00 - 22:00 uur)


Voorbereiding per les: 5 - 7 uur (theorie leren toepassen door casussen uit te werken die in de online les worden besproken)


Start: dagelijks kunt u instromen in het studie vakgebied dat wij op dat moment behandelen.


Kosten: € 750,- inclusief Stichting NIRI diploma. In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.

(exclusief examenkosten van de Associatie voor Examinering voor een Associatie diploma)


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: ca. 80,-


Vooropleiding: advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau
Direct aanmelden

Studievoorwaarden

Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.