Islam educatie voor kinderen.

Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.

Beste kinderen,

Nadat je de video hebt beluisterd kan je proberen om de vragen te beantwoorden die betrekking hebben op wat is verteld in de video. Rechtsbovenaan is een ‘playlist’ om een keuze te maken uit de beschikbare video’s. Aan elk hoofdstuk is een vragenlijst gekoppeld. Door op de hyperlink in onderstaand tabel te klikken opent de meerkeuzentoets. Bijvoorbeeld aan video Les 01. Het eeuwigdurend verhaal is de hyperlink 01. Het eeuwigdurend verhaal gekoppeld. Succes met het beantwoorden van de vragen.

In totaal zal deze module Biografie van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ uit 42 lessen bestaan. Na deze lessen kan je ook navertellen over onze geliefde Profeet ﷺ. Beledigen van de Profeet Mohammed ﷺ is geen vrijheid van meningsuiting. Ken je godsdienst islam goed.   

01. Het eeuwigdurend verhaal

02. Het jaar van de olifanten

03. Amina’s (radi Allāhu anhu) visioen

04. Mliaad-un-Nabi, de gezegende geboorte van de Profeet ﷺ

05. De kindertijd

06. Vreemde gebeurtenissen

07. De dood van Amina

08. De dood van zijn grootvader

09. Een lieve oom Abu Tālib

10. Volwassenheid en gezicht van de Profeet ﷺ

11. De oorlog bij Fujjar

12. Sociaal werk en Kaaba verbouwt

13. De kracht van de waarheid

14. Nikāh (huwelijk) van de Profeet ﷺ

15. De Goddelijke missie in Mekka

16. De eerste beproeving van de Waarheid

17. Berg Safa

18. Een dreigement aan de oude orde

19. Verleiding ineffectief van de Mekkaanse leiders

20. Islam marcheert voort

21. Banu Hashim opgesloten in een vallei

22. Gestenigd in Taif

23. De hemelreis

24. Het Licht spreidde zich uit naar Yathrib

25. De Goddelijke missie in Medina

26. Broederschap van de islam

27. De slag om Badr

28. Twee huwelijken

29. Mekkaanse sluwheid onder de slag van Badr

30. De slag bij Uhud

31. Moesliems sterven voor de Profeet ﷺ

32. Islam groeide met grote snelheid

33. De slag van de geul en het Verdrag van Hudaibiya

34. Oproep aan de wereld

35. Generaal pardon voor allen

36. De oorlog van Hunain

37. Ansari ‘s liefde voor de Profeet Mohammed ﷺ

38. Afronding van de missie

39. De laatste ziekte en laatste preek

40. Met de metgezellen meest verheven

41. De vrouwen van de Profeet ﷺ

42. Milaad-un-Nabi ﷺ vieren (toesprak voor volwassenen)


Basiskennis van de islam

Kies een toets uit door erop te klikken

Studieboek downloaden

01. Basiskennis islam voor kinderen - niveau A1

De islam, mijn godsdienst deel 1

02. Basiskennis islam voor kinderen - niveau A2

De islam, mijn godsdienst deel 1

03. Basiskennis islam voor kinderen - niveau B1

De islam, mijn godsdienst deel 2

04. Basiskennis islam voor kinderen - niveau B2

De islam, mijn godsdienst deel 2

05. Basiskennis islam voor kinderen - praktijk

Leerboek voor kinderen

06. Basiskennis islam voor kinderen - lofgedichten


Biografie van de Profeet Mohammed ﷺ

Stichting NIRI

Maslak-e-Alahazrat

Raza Halāl Certificering

Raza Halāl Audit opleidingen

Bizz-controller

Privacy Policy

Contact ons


Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenFollow us!

Voor WhatsApp: 0683 369 913

HomeOver onsMediaEducatieKinderenTasawwuf

top