Maslak-e-Alahazrat.

Need any help? Contact Us

Webinar Agenda

Online Informatieavond Halāl Auditor

Maandag 31 mei 2021

19:00 - 20:00

Deelnemen aan info avond >>>

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Dinsdag 22 juni 2021

19:00 - 20:30

Deelnemen aan de webinar >>>

Asmaa-ul-Husna I

Dinsdag 8 juni 2021

19:00 - 20:00

Deelnemen aan de webinar >>>

Toegang tot de klas kan tot 5 minuten voor aanvang. Voorwaarde voor deelnemen aan de Webinar is dat u met voor- en achternaam  aanmeldt in Microsoft Teams.

Wat is zwarte magie (voodoo enz)?

Dinsdag 15 juni 2021

19:00 - 20:00

Deelnemen aan de webinar >>>

Wat is soefisme?

Dinsdag 14 september 2021

19:00 - 20:00

Deelnemen aan de webinar >>>

Beroepen in de islam (Alim, mufti, enz)

Dinsdag 21 september 2021

19:00 - 20:00

Deelnemen aan de webinar >>>

Doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek verrichten vanuit een islamitisch oogpunt om de integratie van moesliems te bevorderen, en alles wat direct of zijdelings hiermee verband houdt of bevorderlijk is, alles in de breedste zin van het woord. Met dit voornemen willen wij de Qaid-e-Ahle Sunnat doelstellingen verwezenlijken om een solidariteit te vormen met andere soennitische instellingen. Hiervoor organiseren en participeren wij (inter)nationaal in islamitische, soefi- en seculiere cursussen, trainingen, seminars en conferenties.

Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alaihir Rahma) streefde naar:

“een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Stichting Noorani Islamic Research Institute

Asmaa-ul-Husna II

Dinsdag 5 oktober 2021

19:00 - 22:00

Deelnemen aan de webinar >>>

Bizz-Controller Online

Manager

Online Opleiding

Halāl en Voedsel-veiligheid

Bedrijfs-Juridische zaken

Sociale Zekerheid Juridische zaken

Teamleider

Online Opleiding

Stichting NIRI

Maslak-e-Alahazrat

Raza Halāl Certificering

Raza Halāl Audit opleidingen

Bizz-controller

Privacy Policy

Contact ons


Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenFollow us!

Voor WhatsApp: 0683 369 913

HomeOver onsMediaEducatieKinderenTasawwuf

top