Islam Educatie.

Certified Professional in Shari’ah (CPS)Wat leer je tijdens deze online Imam opleiding?


Imam opleiding (Certified Professional in Shari’ah) is gericht op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur'ān en Soennah), kennis en perspectieven. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving. Ook wordt in sommige modulen een vergelijking gemaakt met het westerse rechtssysteem.


Deze opleiding bestaat sinds 2015 en hebben wij inmiddels 70 afgestudeerde studenten.


Voor wie? Een ieder die kennis van de islamitische theologie wil opdoen. modulen van de Imam opleiding is op Associate Bachelor niveau.


Vakgebieden: Uloom al-Qur’aan (Qur’aan wetenschappen), Usool at-Tafsir (methodologie van exegese), Usool Hadith (methodologie van de verzameling van soennah), Usool Fiqh (methodologie islamitisch rechtspraak versus westers), Fiqh van erediensten (dagelijkse 5 salaah, vasten, zakaat, hajj), nikaah (huwelijk), talaaq (echtscheiding), islamitisch financieel management, inleiding tasawwuf (mystiek), biografieën, janazah (begrafenis), geschiedenis van de islam, Ahle Sunnah en de stromingen in de islam, onderzoeksvaardigheden.


Alle modulen worden ondersteunt met Powerpoint en zijn volledig in het Nederlands. Studenten krijgen na de les de hand-outs gemaild. Ook de onderwijstaal is in het Nederlands.


Wat kan je na de opleiding doen: werken in moskeeën, maar ook overheid en andere instellingen waar de islamitische kennis niet gemist kan worden


Cursusduur: 18 maanden


Een online les/ studiebegeleiding duurt: van 19:00 - 21:30 uur, studenten dienen het studiemateriaal zelfstandig te hebben bestudeerd en kunnen vragen stellen over de inhoud. Er is één online lesbijeenkomst per module. Studeren doet u met een studieplanner.


Voorbereiding per les: 3 - 5 uur per week


NIRI Examens: deze kunnen bestaan uit een meerkeuzetoets, paper of projectplan per module


Start: dagelijks kunt u instromen in het studie vakgebied dat wij op dat moment behandelen.


Kosten: € 650,- inclusief CPS Imam diploma. In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: digitaal gratis beschikbaar in het Nederlands. Het boek onderzoeksvaardigheden dient te student na opgave zelf aan te schaffen.


Vooropleiding: advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau


Aanmelden


Studievoorwaarden


Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.

Masterclass Certified Halāl AuditorWat leer je tijdens deze online masterclass opleiding?

Voor wie? Deze masterclass is bedoeld voor alle soennieten die kennis wil opdoen om een auditmanagementsysteem te ontwikkelen en te onderhouden. Dit is gebaseerd op Halāl-vereisten en kunnen worden uitgevoerd in de eigen / respectievelijke organisaties van opdrachtgevers.


Te behandelen onderwerpen


Wat kan je na de opleiding doen: halāl audits uitvoeren, adviseren aan ondernemers


Cursusduur: 3 maanden met een studieplanner (1 les per twee weken op een donderdag, totaal 5 lessen)


Een online les/ studiebegeleiding duurt: 3 uur (van 19:00 - 22:00 uur)


Voorbereiding per les: 3 - 5 uur (theorie leren toepassen door opdrachten uit te werken die in de online les worden besproken)


NIRI Examen: een auditrapport opstellen


Start in: januari, april, juni en september 2021


Kosten: € 1.750,- inclusief Stichting NIRI diploma Certified Halāl Auditor (CHA©) . In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: gratis digitaal syllabus in pdf-format


Toegang en vooropleiding: Ahle Sunnat en het advies is een algemene ontwikkeling op Hbo-niveau
Aanmelden


Studievoorwaarden


Studiebegeleiding voor studenten van onderzoek master en doctoraat.

Wat is denken?

Academisch schrijven

Project Management

Program Management

Het denkraam

Wat zijn emoties?

Wat is intuïtie?

Zintuiglijke waarneming

Goed geheugen

Bestuur je innerlijk

Wat wil je bereiken?

Corporate Governance

Organizational Behavior

Onderzoeksvaardigheden

Betrouwbaarheid.

Validiteit.

Repliceerbaarheid.

Objectiviteit.

Criteria voor goed onderzoek

Ethisch verantwoord.

Mensen met een sterk ontwikkeld intellect benaderen de wereld doorgaans op een logische en analytische manier. Ze reageren vooral op de gedachtengoed van andere mensen en uiten niet makkelijk hun gevoelens.


Denkers houden van theorieën en modellen en gebruiken die om effecten te voorspellen. Bij het nemen van beslissingen gaan zij vaak objectief en onpersoonlijk te werk. Geconfronteerd met een breed scala aan mogelijkheden, weten zij meestal snel de juiste weg te kiezen. Aan de andere kant kost het deze mensen weer moeite om die weg gevoelsmatig te beoordelen.

Peer Reviews wetenschappelijke journal papers voor buitenlandse universiteiten en instituten lees verder >>>

Diplomawaardering van buitenlandse diploma’s en certificaten van private scholen

Bezitters van professional diploma’s en certificaten. Indien een opleidingsinstituut, instelling of werkgever vraagt om uw diploma door ons te laten waarderen, dan dient u een schriftelijke bevestiging te vragen aan die instelling dat zij akkoord gaan met onze dienstverlening. Bij uw aanvraag stuur u deze bevestiging mee naar Stichting NIRI.


Voor wie?

Particulieren, overheid, werkgevers, opleidingsinstellingen, enzovoorts.


Onze ervaringen

Wij zijn opgeleid en getraind in het evalueren van professional diploma’s van private scholen, omdat die kennis en wetenschap bij de reguliere onderwijs- en evaluatie instellingen ontbreekt.


Wij hebben meer dan 15 jaar onderwijskundige ervaring opgedaan bij de grootste opleider in Nederland als freelance docent, examinator en beslisser op bezwaarschriften van studenten bachelor en master, Naast deze hooftaken zijn andere onderwijsgerichte activiteiten online learning docent, assessor/ beoordelaar mondeling examen, beoordelaar moduleopdrachten, beoordelaar schriftelijk examen, portfoliobegeleider, portfoliobeoordelaar, EVC — assessor, EVC — portfoliobegeleider,  afstudeerbegeleider en trainer.

Stichting NIRI

Maslak-e-Alahazrat

Home

Over ons

Raza Halal Audit

Contact ons

Privacy Policy

Postadres

Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenFollow us!

Voor WhatsApp: 0683 369 913

HomeOver onsdBaseIslamPsyEducatieKinderenTasawwuf

top