Islam Educatie.

Certified Professional in Shari’ah (CPS)


Wat leer je tijdens deze online Imam opleiding?


Imam opleiding (Certified Professional in Shari’ah) bestaat uit 12 modulen en is gericht op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur'ān en Soennah), kennis en perspectieven. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving. Ook wordt in sommige modulen een vergelijking gemaakt met het westerse rechtssysteem. Deze opleiding bestaat sinds 2015 en hebben wij inmiddels 70 afgestudeerde studenten.


Voor wie? Een ieder die kennis van de islamitische theologie wil opdoen. De modulen van deze Imam opleiding is op Associate Bachelor niveau.

Studiebegeleiding voor studenten van islam onderzoek master en doctoraat.

Wat is denken?

Academisch schrijven

Het denkraam

Wat zijn emoties?

Wat is intuïtie?

Zintuiglijke waarneming

Goed geheugen

Bestuur je innerlijk

Wat wil je bereiken?

Corporate Governance

Organizational Behavior

Onderzoeksvaardigheden

Betrouwbaarheid.

Validiteit.

Repliceerbaarheid.

Objectiviteit.

Criteria voor goed onderzoek

Ethisch verantwoord.

Project Management

Program Management

Mensen met een sterk ontwikkeld intellect benaderen de wereld doorgaans op een logische en analytische manier. Ze reageren vooral op de gedachtengoed van andere mensen en uiten niet makkelijk hun gevoelens.


Denkers houden van theorieën en modellen en gebruiken die om effecten te voorspellen. Bij het nemen van beslissingen gaan zij vaak objectief en onpersoonlijk te werk. Geconfronteerd met een breed scala aan mogelijkheden, weten zij meestal snel de juiste weg te kiezen. Aan de andere kant kost het deze mensen weer moeite om die weg gevoelsmatig te beoordelen.

Peer-Reviews wetenschappelijke journal papers voor buitenlandse universiteiten en instituten lees verder >>>

Evaluatie van (islamitische) diploma’s en certificaten

van private scholen

Bezitters van professional diploma’s en certificaten. Indien een opleidingsinstituut, instelling of werkgever vraagt om uw diploma door ons te laten waarderen, dan dient u een schriftelijke bevestiging te vragen aan die instelling dat zij akkoord gaan met onze dienstverlening. Bij uw aanvraag stuur u deze bevestiging mee naar Stichting NIRI.


Voor wie?

Particulieren, overheid, werkgevers, opleidingsinstellingen, enzovoorts.


Onze ervaringen

Wij zijn opgeleid en getraind in het evalueren van professional diploma’s van private scholen, omdat die kennis en wetenschap bij de reguliere onderwijs- en evaluatie instellingen ontbreekt.


Wij hebben meer dan 15 jaar onderwijskundige ervaring opgedaan bij de grootste opleider in Nederland als freelance docent, examinator en beslisser op bezwaarschriften van studenten bachelor en master, Naast deze hooftaken zijn andere onderwijsgerichte activiteiten online learning docent, assessor/ beoordelaar mondeling examen, beoordelaar moduleopdrachten, beoordelaar schriftelijk examen, portfoliobegeleider, portfoliobeoordelaar, EVC — assessor, EVC — portfoliobegeleider,  afstudeerbegeleider en trainer.


Contact opnemen


Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.

Opening Mediena Business School en Jamia Raza Shari’ah & Sufi School door Mufti-e-Azam Europe Sheikh al-Tariqat Faqih-e-Islam Hazrat Abdul Wajid Qadri (Alaihir Rahma)

Beide instituten zijn ontstaan met de dua en ijazat van Taajush Shari’ah op 14-7-2013

Contact opnemen

Module Uloom al-Qur'ān


Is het eerste bron en behandelt de kennis van die wetenschappen die een directe invloed hebben op de recitatie, geschiedenis, begrip en implementatie van de Qur'ān. Het is daarom een enorm gebied van islamitische wetenschap, en een dat van primair belang is.

Module Usool at-Tafsir


Usool At-Tafsir (methodologie voor het uitleggen van de Qur'ān) is een subcategorie van Uloom Al-Qur'an die zich richt op de juiste methode en principes van het doen van exegese door te kijken naar andere verzen en ahadith gerelateerd aan het onderwerp.

Module Usool al-Hadith


Is een studie van hadith-compilatie, bewaring, classificatie, terminologie en interpretatie. Het is de tweede bron voor de belangrijkste onderwerpen die alle moslims nodig hebben om tijd te besteden aan begrip.

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module Usool al-Fiqh


Is de wetenschap van de uitgebreide bewijzen van fiqh. Aangezien fiqh bestaat uit masā'il (kwesties) waarover uitspraak wordt gevraagd, de dalāil (bewijzen) die worden gebruikt bij het extraheren en bepalen van deze masā'il.

Module al-Fiqha


Dit beschrijft kennis van de regels van Allāh voor de handelingen van personen om te praktiseren vereist is (wājib), zondig (harām), aanbevolen (mandūb), afgekeurd (makruh), neutraal (mubah) en erediensten zoals namāz, vasten, zakāt, hajj.

Module Nikaah en Talaaq


Is een studie over regelgeving bij huwelijk en echtscheiding. In de islam is het huwelijk een wettelijk contract tussen een man en een vrouw om uit vrije wil in te stemmen met het huwelijk. Ook talāq is aan regels gebonden. Verder wat zegt het Nederlands recht?

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 90 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module islamitisch business


De islamitische ethiek wordt uitgedrukt in termen van de immanente aanwezigheid van Allah in alle zaken van de mens, doordrenkt de materiële werkelijkheid met normatieve inhoud. U leert islamitisch marketing, financiën en governance.  

Module geschiedenis van de islam


Gedurende de eerste eeuwen van de islam werd de wetgeving, theologie en de fundamentele orthodox islamitische disciplines ontwikkeld. Theologie is van direct belang voor de wetten van de islam. In deze module behandelen wij de groei van de islam.

Module islamitisch management ne leiderschap


Islam is niet alleen een religie maar ook een complete manier van leven. De islam vertelt ons hoe wij moeten handelen en gedragen. Management dat als een van de belangrijkste onderwerpen van de moderne tijd is ook afgeleid van de Qur'ān.

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Module inleiding tasawwuf


Het soefisme in de islam is op grond van Qur'ān verzen. Het doel is via een ascetische en meditatieve levenswijze de eenheid van alles te vatten en via liefde voor Allah met Hem te versmelten, waarbij de mens afstand heeft gedaan van aardse geneugten en ego.

Module onderzoeksvaardigheden


Jouw vermogen om informatie uit bronnen te verzamelen en deze informatie te verwerken, te analyseren en te interpreteren, dus het vermogen om nauwkeurig en gericht onderzoek te doen, informatie kritisch te beoordelen op relevantie en kwaliteit.

Module biografieën


Islam is niet alleen een religie maar ook een complete manier van leven. De islam vertelt ons hoe wij moeten handelen en gedragen. Management dat als een van de belangrijkste onderwerpen van de moderne tijd is ook afgeleid van de Qur'ān.

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Deze module leert u in 30 dagen.

Alle modulen worden ondersteunt met Powerpoint en zijn volledig in het Nederlands. Studenten krijgen na de les de hand-outs gemaild. Ook de onderwijstaal is in het Nederlands.


Wat kan je na de opleiding doen: werken in moskeeën, maar ook overheid en andere instellingen waar de islamitische kennis niet gemist kan worden


Cursusduur: 18 maanden (in vakantiemaanden geen les)


Een online les/ studiebegeleiding duurt: 19:00 - 21:30 uur. Studenten dienen het studiemateriaal zelfstandig te hebben bestudeerd en kunnen vragen stellen over de inhoud. Er is één online lesbijeenkomst per module. Studeren doet u met een studieplanner.


Voorbereiding per les: 3 - 5 uur per week


Jamia RSS Examens: deze kunnen bestaan uit een meerkeuzetoets, paper of projectplan per module


Start: dagelijks kunt u instromen in het studie vakgebied dat wij op dat moment behandelen.


Kosten: € 950,- inclusief CPS Imam diploma. In maandelijkse termijnen betalen is ook mogelijk.


Inschrijfkosten: € 45,-


Studiemateriaal: digitaal gratis beschikbaar in het Nederlands. Het boek onderzoeksvaardigheden dient de student na opgave zelf aan te schaffen.


Vooropleiding: advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau


AanmeldenStichting NIRI

Maslak-e-Alahazrat

Raza Halāl Certificering

Raza Halāl Audit opleidingen

Bizz-controller

Privacy Policy

Contact ons


Stichting Noorani Islamic Research Institute

Roosenveltstraat 86

Postkamer 1421

2321 BM LeidenFollow us!

Voor WhatsApp: 0683 369 913

HomeOver onsMediaEducatieKinderenTasawwuf

top