Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Certified Professional in Shari’ah © erkend door de top Ulema NL

Certified Professional in Shari’ah is gericht op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur'ān en Ahadith), kennis en perspectieven. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving. Ook wordt in sommige modulen een vergelijking gemaakt met het westerse rechtssysteem en het international business support.

U kunt in deze opleiding maandelijks instromen. Op het moment van aanmelden start u met het vakgebied dat wij in die maand verzorgen.


Modulen van de CPS opleiding op Associate Bachelor niveau. Duur opleiding 24 maanden met één keer per module een online lesbijeenkomst.

1. Uloom al-Qur’aan (Qur’aan wetenschappen)

2. Usool at-Tafsir (methodologie van exegese)

3. Usool Hadith (methodologie van de verzameling van overleveringen)

4. Usool al-Fiqh (methodologie islamitisch rechtspraak versus westers)

5. Namāz jurisprudentie (vijf dagelijkse gebeden)

6. Zakāt jurisprudentie (armenbelasting)

7. Ramadān jurisprudentie (vasten in de maand Ramadān)

8. Hajj jurisprudentie (pelgrimstocht naar Mekka/Mediena)

9. Nikāh en Talāq jurisprudentie (huwelijk en echtscheiding)

10. Ondernemerschap & Marketing en commerciële contracten

11. Islamitisch financieel systeem & banking en economie

12. Geschiedenis van de islam en het concept Jihad

13. Islamitisch management  &  visionair leadership

14. Radd-e-Sulli Kulliyath (sekten en subsekten)

15. Inleiding Tasawwuf

16. Shari’ah principes voor halāl industrie en Audit

17. Biografieën

18. Ikhlaaq (karakter van een moesliem)

19. Janazah (begrafenis)

20. Methoden en Technieken van Onderzoek voor afstudeerscriptieDeelnemers aan deze opleiding voor een diploma zijn verplicht om ook aan de periodieke online lesbijeenkomsten en Webinars in Microsoft Teams deel te nemen. Voor het afstuderen met een CPS diploma schrijft u een scriptie. Het beoordelen van deze scriptie en het diploma kost 650,- euro. Betalen in zes maandelijkse termijnen is mogelijk. Inschrijfkosten 45,- euro.

De examenvormen zijn online meerkeuzetoets, schrijfopdracht of mondeling. Zodra u alle module-examens hebt behaald ontvangt u het Raza Shari’ah & Sufi School diploma CPS - Moulvi / Imaam.

Studievoorwaarden

Door ingeschreven te staan in het CRKBO-register voldoet de docent aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Om  ingeschreven te worden is een audit nodig die (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.

Direct aanmelden