Noorani Research

Inspired by Imam Ahmad Raza Khan Qadri

Suna jungal raat andheri chayi badli kali hai; Sone walo jagte rahiyo, Choro ki rakhwali hai.
Mission Statement

Stichting Noorani Islamic Research Institute


Verspreiden van de juiste geloofsbelijdenis islam in woord en daad zoals door Alahazrat Imam-e-Ahle Sunnat Mujaddid-e-Azam Shaykh Ahmad Raza Khan (radiyAllāhu anhu) in zijn boeken is vastgelegd en wereldwijd verkondigd door zijn onwrikbare volgelingen.

Nieuwe opleidingen onder faculty Razviyyah  masters en PhD

klik op dit plaatje

Mediena Business School

New programs Q2-2015

Aanmelden voor registratie biografie soennie Aliem

(Allah Almachtige) leert (mensen) de pen te gebruiken (het basis fundament voor kennis); Hij leert de mens hetgeen hij niet weet (een Goddelijke roeping voor onderzoek en uitbreiding van wetenschap, zodat het leven geleid wordt op orthodoxe [soennie] wijze én gehoorzaamheid aan Allah’s Behagen)."

Al-Qur’aan, Surah al-´Alaq (96) verzen